Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü, DAN 101 dersi kapsamında 13.01.2021 tarihinde öğrencilerimizle çevirim içi buluştu. Kalite koordinatörlüğü adına Doç. Dr. Başar Öztayşi, Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu, Doç. Dr. Bihter Zeytuncu Gökoğlu, Araş Gör. Gülfem Levent Berkay, Araş. Gör. Gizem Deniz Cömert ve Araş Gör. Rana Ezgi Köse’nin katılımları ile sunum, Kalite Koordinatörlüğü biriminin tanıtılmasının ardından, kalitenin ne olduğu, kaliteye bakış açısı, üniversite kapsamında kalite, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) tanıtımı, YÖKAK’ın değerlendirme amacıyla kullandığı başlık, ölçüt ve alt ölçütlerin, kurumsal akreditasyon süreçleri ve adımlarının paylaşılması ile devam etmiş ve öğrencilerden alınan soruların cevaplanması ile sonlanmıştır.