" Tüm öğrencilik yaşamım süresince,

  • Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, diğer üniversite çalışanları ve arkadaşlarımla, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki içinde olmaya,
  • İnsanlar arasında her ne nedenle olursa olsun ayrım yapmamaya, her türlü görüşe anlayışlı davranmaya,
  • Kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlardan kaçınmaya,
  • Akademik etkinliklerde etik kurallara uymaya,
  • Akademik Çalışmalarda kullanılan tüm kaynakların (internet v.s.) referans gösterileceğine,

onur sözü veririm. "