gorevler

Öğrenci Dekanlığı,

  • Öğrenci odaklı bakışla, öğrencilerimizin gereksinim ve beklentilerini üniversitemizin tüm yönetim organlarına aktarır ve bu beklentileri karşılamak için çözüm üretir, 
  • Üniversitemiz öğrencilerinin kayıtlı bulundukları bölümlerin eğitim programları ve yönetmelikleriyle ilgili her türlü danışma gereksinimlerini karşılar,
  • Öğrenci ders kayıtlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve fakülte Öğrenci İşleri birimlerinin desteğiyle yapılmasını sağlar,
  • Öğrencilerin, müfredat dışındaki gelişimlerini desteklemek amacıyla seminerler düzenler,
  • Etik ve ilkeli davranış, karşılıklı saygı üzerine özel bir vurgu yaparak kurumsal değerlerin uygulanmasını teşvik etmek amacıyla  öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personel ile işbirliği yapar,
  • Öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve bu yönde davranmaları konusunda danışmanlık yapar,
  • Öğrencilerin her türü uyum sorunlarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinin de desteğiyle,  kendileri, ve gerektiğinde ders sorumluları görüşerek çözüm yolları arar,
  • Belirli periyotlarla yapılan anketlerle öğrenci-üniversite ilişkisini sağlayarak, bu anketlerden alınan geribildirim doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve düzeltmeler yapar.