DAN 101 Akademik Danışmanlık dersi kapsamında İşletme Fakültesi, Ekonomi bölümü öğretim üyesi ve İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi müdürü Doç. Dr. Resul Aydemir 30 Aralık 2020  tarihinde öğrencilerimizle çevirim içi olarak buluşarak, merkezin amaçlarını ve öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaşmışlardır. İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy ve İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümünden Dr. Öğr.Üyesi Aysun Hızıroğlu Aygün de sunuma katıldılar. Sunuma davetli olarak katılan İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi, Öğr. Gör. Doktor İdil Vedia Evcimen, kariyer gelişimi konusunda öğrencilerimizin farkındalığını artıran sunumu ile öğrencilerimizin kariyer yarışında farklılaşmasını sağlayacak ipuçlarını paylaştı. Aynı oturuma davetli olarak katılan İTÜ mezunu, kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli ise özellikle Covid 19 pandemi  döneminde istihdam piyasasında yaşanan dönüşüm hakkında yaptığı sunum ile öğrencilerimize deneyimlerini aktardı.